Hakkımızda

Jerusalem Kilisesi - Dinlerarası Eğitim Platformu, 2003 yılından beri dinlerarası eğitim ve karşılıklı değişim temelinde faaliyet göstermektedir. Oluşum, Berlin-Stadtmitte Protestan Kiliseler Birliği ile çocuklar ve gençlere yardım, mesleki kariyer geliştirme, kültür ve eğitime yönelik bir protestan merkezi olan Die Wille gGmbH'nın ortak bir projesidir. Die Wille gGmbH, ilhamını hıristiyan insan tasavvurundan alan ve sosyal sorumluluk geleneğine bağlı olan, dinler ve kültürlerarasi bir kuruluştur.

 

Toplumumuzda barışçıl ortak bir yaşam için dinsel ve kültürel şekillenmeler önemli bir rol oynamaktadır. Önyargılar ve bilgi eksikliği sıklıkla birinin diğeri ile olan ilişkisini belirliyor. Sunduğumuz eğitimler gençlerin ve eğitmen/öğretmen gibi merkezi konumdaki kişilerin bilgi eksikliğini kapatırken, diğerine karşı varolan önyargıların yıkılmasını olanaklı kılıyor. Ayrıca bu eğitimler dinler ve kültürlerarası diyalog için geniş bir tartışma platformu da yaratıyor. Karşılıklı saygı ve kabul, özellikle mevcut dinsel ve dinlerarası çatışmalar göz önünde tutularak tekrarlı bir öğrenimle sağlanabilir/sağlanmak zorundadır.

 

Farklı kültürel çevreden, farklı etnik ve dinsel kökenden gelen Gençler için Uygulamalı Seminerler düzenliyor ve organize ediyor, Eğitmen/Öğretmen gibi merkezi konumdaki kişilere Meslek Geliştirme Eğitimleri sunuyoruz.

 

Dinlerarası eğitim platformunun güncel çalışma konusu, dinsel ve dinlerarası çatışmaları yapıcı şekilde ele alarak, Gençler için dinlerarası çatışma çözme eğitiminin geliştirilmesine ve yürütülmesine odaklanıyor.

 

Bütünsel bir yöntemi takip ediyoruz: Bilgi aracılığı sadece bilişsel değil bilakis bütün duyularla gerçekleşir (Düşünerek ve Yaparak Öğrenme).Bu esnada yaratıcı yöntemlerle çalışıyor, din temsilcileriyle geziler ve konuşmalar düzenliyoruz.

 

Değişik dinlerden biraraya gelmiş ekibimiz uzmanlık eğitimi ve yeterliliğinde yüksek bir seviyeye sahiptir. Dinlerarası konularda ekip içinde de tartışmayı önemli buluyoruz.

 

Sunduklarımız:

Gençler için Uygulamalı Seminerler

 • Din Platformu
 • Berlin’de musevi yaşamı
 • Berlin’de hıristiyan yaşamı
 • Berlin’de müslüman yaşamı
 • Dinlerde gündelik yaşam ve bayram
 •  „Yahudi müzesi“ proje günü
 • Taste of Heaven – Dinlerin tadına bakmak
 • Dinlerde sanat – Grafiti ve Kaligrafi
 • Kafadaki resimler – Eldeki resimler (Seramik-Uygulamalı Seminer)
 • Dinlerde ölmek ve ölüm
 • Tipik erkek? Tipik kadın? Dinlerdeki toplumsal cinsiyet ilişkisi
 • Location of Friends – Tanrıların Mimarisi
 • Dünyada Göç/Kaçak yaşamak

 

Gençler için „Dinlerarası çatışma yöneticiliği eğitimi“

 

Yetişkinler için sunduğumuz eğitimler

 • Değişik konularda dinlerarası eğitimler
 • Dinlerarası çatışma çalışmalarında mesleki kariyer geliştirme
 • Başvuru dahilinde başka konular da mümkün.

 

Proje şu anda Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlikten sorumlu Federal Bakanlığın desteklediği „ÇEŞİTLİLİK İNSANA İYİ GELİR ( VIELFALT TUT GUT). Çeşitlilik, Hoşgörü ve Demokrasi için Gençlik“ Programı çerçevesinde teşvik ediliyor.

 

Ortadoğu çatışması

Gençlerin ortadoğu çatışmasına yönelik bilgisi genellikle önyargılar ve eksik bilgilerle sınırlı kalıyor. Bu yüzden bu konu hakkında çoğu durumda tek boyutlu ve tek taraflı bir düşünce geliştiriyorlar.

 

İsrailli ve Filistinli moderatörlerin eşlik ettiği bu çalıştay (Workshop) doğrudan doğruya bir öğrenme deneyimi sunuyor. Moderatörler, bu çatışma teması üzerinde azaltıcı veya artırıcı etkisi olan iletişimin farklı tarz ve yöntemleriyle uğraşıyorlar.

 

Bu çalıştay iki ana düzlemde hareket ediyor: Bilgi ve Deneyim (ya da bilişsel ve duygusal). Katılımcılar hem bu konunun sosyolojik, tarihsel ve dinsel görüngüleri hakında bilgi  hem de bu çatışma hakkında yeni fikirler elde ediyorlar. Çalıştayın içeriği ve yapısı, bu çatışmada yer alan iktidar ve güç dengeleri hakkında temel bilgileri kapsıyor ve aynı zamanda ortadoğu çatışması ile ilişkili kavramları açıklıyor.Gözlem, simülasyon , rol yapma oyunları gibi etkileşimli (interaktif) ve yaratıcı alıştırmalar eşliğinde katılımcıları eleştirel bakışı öğrenmeye ve kendini yansıtmaya davet ediyoruz.

 

Moderatörlerin biyografik geçmişleri, çatışmayı otantik yani aslına uygun olarak sunmayı, hem de gençlerin güvenini kazanabilmeyi ve onların bu durumla özdeşleşmelerini olanaklı kılıyor.Bu özel farklı bakış açısı bir yandan çatışmanın ve tarihin karmaşıklığını kolaylaştırırken diğer yandan da bize ilişkilerin ve düşüncenin alternatif seçeneklerini sunuyor.

 

Çalıştay, bir çok okulda olduğu gibi  toplumsal çeşitliliğin diğer alanlarında da önemli bir rol oynayan böylesi bir çatışmada bütünsel anlayışlar için bir yol gösteriyor. Bu çatışma-çözüm yöntemleri aracılığı ile gençler, kendi biyografilerine dayalı veya ortalama olarak elde ettikleri deneyimleri sorgulayabiliyor ve yeni, daha farklılaşmış bilgiler elde edebiliyorlar.

 

Çalıştay, “Bis hierhin und weiter...” (Buraya kadar ve devam...) projesi çerçevesinde yürütülüyor.

 

Kontak

Dinlerarası Eğitim Platformu
Wilhelmstr. 115
10963 Berlin

Fon: +49(0)30.264 762-55
Fax: +49(0)30.264 762-99
julia.stertz(at)diewille.de

 

 

 
 
Die Wille Evangelischer Kirchenkreis